Totalen
Deze spreadsheet geeft een overzicht van het totaal aantal uren zonneschijn per maand sinds 2006. Tevens wordt de totale zonne-energie en de theoretische opbrengst van de PV-installatie afgebeeld. De kleur van een cel geeft aan of het in de betrokken maand zonniger dan wel somberder was dan gemiddeld. Tenslotte wordt het aantal uren zonneschijn in een grafiek afgebeeld onder de spreadsheet.

Sep 2012 (en verder)
Deze grafiek toont voor elke dag van de betrokken maand 4 gegevens:
  • De hoogte van de zon op een bepaald moment van de dag. De rechterkant van de grafiek toont de schaal van de hoogte in graden boven/onder de horizon.
  • De theoretische maximum energie geeft aan hoe hoog de energie van de zon in onze contreien op een bepaald uur en dag kan zijn. Dichter bij de evenaar is die energie hoger, naar de polen toe wordt die dan weer kleiner.
  • De donkere zone, de vereiste zonne-energie, geeft aan hoe hoog de zonne-energie moet zijn om van zonneschijn te kunnen spreken. M.a.w. als de effectieve zonne-energie hoger is dan deze waarde dan schijnt de zon.
  • De gele zone geeft de effectieve zonne-energie aan. In principe kan de energie van de zon nooit hoger zijn dan het theoretisch maximum. Maar… dit geldt enkel voor een volledig onbewolkte hemel! Als het gedeeltelijk bewolkt is, en de opklaring zit precies boven de zonnesensor, dan bereikt het zonlicht die sensor niet alleen rechtstreeks, het zonlicht kaatst ook tegen de aarde terug naar de onderkant van de omringende wolken die het zonlicht op hun beurt weer terugkaatsen naar de sensor. Daardoor kan die sensor meer zonne-energie ontvangen dan mogelijk is met enkel rechtstreeks ingestraald zonlicht.

    In de herfst en de winter zien we tussen 10 en 12u en tussen 14 en 15 u een dipje in de effectieve energie. Dit is het gevolg van schaduw die door hoge bomen in de buurt op de zonnesensor valt. In de lente en zomer heb ik er geen last van want dan staat de zon hoger.

    Merk ook op dat het maximum van de vereiste zonne-energie niet op 12u valt. Dat komt omdat we hier ongeveer op 5° oosterlengte gelegen zijn. De zon staat in onze tijdzone om 12u precies in het zuiden op 15° oosterlengte (ongeveer de grens tussen Duitsland en Polen). Aangezien het 1u duurt om die 15° af te leggen staat de zon op 5° oosterlengte (hier) dus 40min later in het zuiden. Tijdens de zomertijd is dat verschil nog een uur groter. Dan moeten we wachten tot 13u40 vooraleer de zon in het zuiden staat.

In het kort… als de gele oppervlakte boven de donkere oppervlakte uitkomt, dan heeft de zon geschenen.

Uitleg zon


Grafiek
In de grafiek vind je een overzicht van het aantal uren zonneschijn per maand sinds januari 2006. Zo zie je snel dat juli 2006 de zonnigste maand was ooit en dat juni 2012 inderdaad erg somber was, wat Frank D…. ook mocht beweren dat het ‚normaal’ weer was :-)